Aktuellt i Mariehamns hamn

Anbudsförfrågan – kaj 3.

Mariehamns hamn Ab begär in anbud för konstruktionsplanering av ut- och ombyggnad av kaj 3 med tillhörande matargångar, landgångar, bilklaffar och sidobilramper i Västerhamn, Mariehamn. Närmare uppgifter och anbudshandlingar erhålls från Mariehamns hamn Ab, VD Leif Ahlqvist, tel: 018-531 480, leif.ahlqvist@hamnen.ax. Anbudsförfrågan finns även upplagd på webbplatsen HILMA.

Skriftligt anbud i slutet kuvert, märkt “kaj 3”, ska vara Mariehamns hamn Ab tillhanda senast tisdag 06.02.2018 kl 12:00. Adress: Mariehamns hamn Ab, Hamnkontoret, Hamnplan, 22100 Mariehamn.

 

Anbudsförfrågan – byte av huvudelcentral.

Mariehamns hamn Ab begär in anbud för byte av huvudelcentral i hamnterminalen i Västerhamn, Mariehamn.

  • Platsvisning och platsspecifika frågor besvaras av Mariehamns hamn Ab, Johan Mansnerus, tel: 0457 539 2017, johan.mansnerus@hamnen.ax
  • Frågor angående anbudsritningar och projektering besvaras av Ljuspunkten Ab, Lasse Friman, tel: 0400 721 187, ljuspunkten@aland.net
  • Anbudshandlingar och avtalsfrågor besvaras av Mariehamns hamn Ab VD Leif Ahlqvist, tel: 018-531 480, Leif.ahlqvist@hamnen.ax

Skriftligt anbud i slutet kuvert, märkt “Huvudelcentral”, ska vara Mariehamns hamn Ab tillhanda senast torsdag 08.02.2018 kl 12:00. Adress: Mariehamns hamn Ab, Hamnkontoret, Hamnplan, 22100 Mariehamn.

 

Nybyggnation av två garagebyggnader i Västerhamn.

Mariehamns hamn Ab kommer att bygga två fristående garagebyggnader invid kaj 6 på hamnplanen i Västerhamn, Mariehamn. Efter avslutad anbudsrunda valdes Holmbergs Ab till huvudentreprenör. Bygget påbörjas 02 januari 2018 och skall stå färdigt 30 april 2018.

 

Ombyggnadsarbeten pågår i hamnterminalen i Västerhamn.

Måndagen den 08 januari påbörjas ombyggnaden och moderniseringen av Viking Lines ena incheckningsbur. Under tiden sker incheckning av Viking Lines passagerare enbart i den norra buren strax intill. Följ skyltningen.

Biljettspärrar kommer nu att installeras vid incheckningen och vid samtliga utgångar till respektive fartyg. Spärrarna kommer successivt att tas i användning vartefter att arbetet framskrider. Målsättningen är att systemet ska var i full drift inför sommarens högsäsong.

Belysningen i avgångshallens övre våning förnyas samtidigt som antalet eluttag ökas, detta för att terminalens gäster bekvämt ska kunna ladda telefoner och dylik apparatur. Även på entréplanet kommer innertaket och belysningen att förnyas. Dessa projekt skall vara färdigställda under våren 2018.

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter och ber samtliga som rör sig inom hamnområdet att uppmärksamma tillfälliga skyltningar.

 

Vid effektförvaringen på entréplanet har terminalen utrustats med en kaffeautomat och en automat för kylda drycker.

Under sommaren 2017 har belysningen på kajområdet förnyats. En övergång till LED-belysning i de höga masterna i Västra hamnen är under planering.

 

Mariehamns hamn Ab deltar i det EU-finansierade projektet NextGen Link.

Tillsammans med Viking Line, Stockholms hamn och Åbo hamn har Mariehamns hamn Ab ansökt om EU-stöd inom ramen för EU-projektet NextGen Link, vars syfte är att stärka den maritima länken mellan Finland och Sverige. Det är i sin tur del i ett större projekt att utveckla och förbättra de nord-sydliga transportförbindelserna inom EU. Mariehamns hamn Ab har sökt och beviljats stöd för ombyggnadsarbeten i Västerhamn inför Viking Lines planerade fartygsbygge. Mer information om projektet kan läsas i NextGen Link presentation.

sv_cef__

 

Jultomtar

Julglögg i hamnterminalen

Mariehamns hamn Ab bjöd hamnterminalens gäster på värmande glögg med dragspelsackompanjemang fredagen den 15.e december kl: 13.00-14.30.

 

Vy 1 | 2016.12.03 | 12.00

Byggandet av Pommerns torrdocka har inletts.

Kontrakt för byggandet av en torrrdocka för Pommern tecknades 21.08.2017 mellan Mariehamns stad och entreprenören Eriksson Bygg Ab. Bygget har inletts och entreprenaden skall vara färdigställd 03.12.2018. Under byggtiden kommer Sjöpromenaden tidvis att vara avstängd för genomfartstrafik. Se Mariehamns stads hemsida för aktuell information om eventuella trafikregleringar.

 

Aktuellt i småbåtshamnarna

 

Öppethållningstider i hamnterminalen:

WP_20170914_12_25_02_Pro

För aktuell trafikinformation hänvisas till respektive rederis hemsidor.

 

DSC_2956

Den internationella kryssningsbesöken var 19 stycken säsongen 2017 

Sommarens internationella kryssningssäsong inleddes med att MS AidaCara anlöpte Mariehamn i maj. Under säsongen besökte 19 långväga kryssningsfartyg Mariehamn. Detta var en glädjande ökning av antal anlöp jämfört med de senaste åren. Samtliga besök återfinns under fliken trafik.

För att förbättra logistiken och trafiksäkerheten på hamnplanen har ett trapphus med hiss vid kryssningsterminalen vid kaj 2 färdigställts. Via hissen och trappan kan de internationella kryssningspassagerarna ta sig direkt upp till kryssningsterminalen på Hamngatan där väntande turbussar och skyttelbussar kan ta dem vidare mot innerstaden och landsbygden.

I dagsläget är 16 internationella kryssningsbesök inbokade inför sommarsäsongen 2018.

 

Landströmsprojekt vid kaj 5 pågår.

I samarbete med Mariehamns Elnät Ab och Viking Line Abp  förser vi inom kort kaj 5 med landström. Det innebär att MV Rosella kommer att kunna koppla upp sig mot landström när hon nattetid ligger vid kaj. Detta kommer att reducera utsläppen i hamnen betydligt.

Arbetet beräknas vara klart inom 2017.

 

Renoveringen av hamnkontorets övervåning avslutades i december 2017.

Yttertaket lades om 2016 och nu är renoveringen av husets andra våning avslutad. Förbättrad isolering och ventilation kommer förhoppningsvis att leda till sänkt energiförbrukning och bättre inomhusklimat.

 

DCIM100MEDIADJI_0037.JPG

Reparationen av kaj 4 och kaj 5 i Västerhamn är slutförd.

Mariehamns hamn Ab har byggt om kaj 4 och kaj 5 i Västerhamn.  Arbetet inleddes i september 2016 och slutfördes inom juni månad 2017. Arbetet omfattade byggandet av ny spontvägg och borrpålevägg framför nu-varande spontvägg och krönbalk vid kaj 4 samt byggande av en ny dykdalb vid kaj 4. I arbetet ingick även olika reparationer vid dykdalb vid kaj 5.

Kajerna trafikeras nu som vanligt.

 

Skötseln av Korrviks fiskehamn övertogs delvis av MHAB 01.10.2016.

Från 01.10.2016 kommer den yttre piren vid Korrviks fiskehamn att återgå till Mariehamns hamn Ab. Bokning och uthyrning av kajplatser vid den yttre piren kommer att skötas av hamnkontoret. Taxa hittar du här. Kontakta hamnmästare Helena Jansson för information om platser, tel +358 (0)18 531 473, e-post helena.jansson@hamnen.ax.

Ålands Fiskare rf. kommer fortsättningsvis att disponera den inre piren och vissa av byggnaderna vid Korrviks fiskehamn.