Aktuellt i Mariehamns hamn

Vy 1 | 2016.12.03 | 12.00

Byggandet av Pommerns torrdocka har inletts.

Kontrakt för byggandet av en torrrdocka för Pommern tecknades 21.08.2017 mellan Mariehamns stad och entreprenören Eriksson Bygg Ab. Bygget har inletts och entreprenaden skall vara färdigställd 03.12.2018. Under byggtiden kommer Sjöpromenaden tidvis att vara avstängd för genomfartstrafik. Se Mariehamns stads hemsida för aktuell information om eventuella trafikregleringar.

 

Aktuellt i småbåtshamnarna

 

Öppethållningstider i hamnterminalen:

WP_20170914_12_25_02_Pro

För aktuell trafikinformation hänvisas till respektive rederis hemsidor.

 

Ombyggnadsarbeten pågår i hamnterminalen i Västerhamn.

Mariehamns hamn Ab har utvidgat och moderniserat avgångshallen i hamnterminalen. Byggnadsarbetet är avslutat och de förstorade utrymmena har tagits i bruk.

Vid effektförvaringen på entréplanet har terminalen utrustats med en kaffeautomat och en automat för kylda drycker.

Moderniseringen av Tallink Silja Line Ab:s incheckningsburar är klar. Projektering pågår nu av moderniseringen av Viking Lines incheckningsburar. Därutöver har även anpassningsarbeten för kommande montering av biljettspärrar inletts.

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter och ber samtliga som rör sig inom hamnområdet att uppmärksamma tillfälliga skyltningar.

Under sommaren 2017 har belysningen på kajområdet förnyats. En övergång till LED-belysning i de höga masterna i Västra hamnen är under planering.

 

DSC_2956

Den internationella kryssningsbesöken var 19 stycken säsongen 2017 

Sommarens internationella kryssningssäsong inleddes med att MS AidaCara anlöpte Mariehamn i maj. Under säsongen besökte 19 långväga kryssningsfartyg Mariehamn. Detta var en glädjande ökning av antal anlöp jämfört med de senaste åren. Samtliga besök återfinns under fliken trafik.

För att förbättra logistiken och trafiksäkerheten på hamnplanen har ett trapphus med hiss vid kryssningsterminalen vid kaj 2 färdigställts. Via hissen och trappan kan de internationella kryssningspassagerarna ta sig direkt upp till kryssningsterminalen på Hamngatan där väntande turbussar och skyttelbussar kan ta dem vidare mot innerstaden och landsbygden.

I dagsläget är 16 internationella kryssningsbesök inbokade inför sommarsäsongen 2018.

 

Landströmsprojekt vid kaj 5 pågår.

I samarbete med Mariehamns Elnät Ab och Viking Line Abp  förser vi inom kort kaj 5 med landström. Det innebär att MV Rosella kommer att kunna koppla upp sig mot landström när hon nattetid ligger vid kaj. Detta kommer att reducera utsläppen i hamnen betydligt.

Arbetet beräknas vara klart inom 2017.

 

Renovering av hamnkontoret pågår.

Mariehamns hamn Ab renoverar hamnkontoret. Yttertaket lades om 2016 och för tillfället pågår renovering av husets andra våning. Förbättrad isolering och ventilation kommer förhoppningsvis att leda till sänkt energiförbrukning och bättre inomhusklimat.

 

DCIM100MEDIADJI_0037.JPG

Reparationen av kaj 4 och kaj 5 i Västerhamn är slutförd.

Mariehamns hamn Ab har byggt om kaj 4 och kaj 5 i Västerhamn.  Arbetet inleddes i september 2016 och slutfördes inom juni månad 2017. Arbetet omfattade byggandet av ny spontvägg och borrpålevägg framför nu-varande spontvägg och krönbalk vid kaj 4 samt byggande av en ny dykdalb vid kaj 4. I arbetet ingick även olika reparationer vid dykdalb vid kaj 5.

Kajerna trafikeras nu som vanligt.

 

Skötseln av Korrviks fiskehamn övertogs delvis av MHAB 01.10.2016.

Från 01.10.2016 kommer den yttre piren vid Korrviks fiskehamn att återgå till Mariehamns hamn Ab. Bokning och uthyrning av kajplatser vid den yttre piren kommer att skötas av hamnkontoret. Taxa hittar du här. Kontakta hamnmästare Helena Jansson för information om platser, tel +358 (0)18 531 473, e-post helena.jansson@hamnen.ax.

Ålands Fiskare rf. kommer fortsättningsvis att disponera den inre piren och vissa av byggnaderna vid Korrviks fiskehamn.