Byggnadsarbeten pågår i hamnen

16/06/2017

Ombyggnadsarbeten pågår i hamnterminalen på entréplan.

Vänligen uppmärksamma tillfälliga skyltningar!

Läs mer om våra pågående projekt under fliken Aktuellt