Kontakta oss / Contact

Kontaktuppgifter / Contact information

Mariehamns hamn Ab, Hamnkontoret, Hamnplan, AX-22100 MARIEHAMN

+358 18 5310 (växeln / switchboard)

info@hamnen.ax       allmänna ärenden  /  general enquiries

isps@hamnen.ax       passertillstånd  /  entry permits

                                      hamnskyddsärenden  /  port security issues

 

Hamnbetjäningen / Port Service

+358 18 531 476

+358 400 789 556

hamnbetjaning@hamnen.ax

 

Hamnmästare / Harbour Master

Helena Jansson

+358 18 531 473

+358 400 781 181

helena.jansson@hamnen.ax

 

Arbetsledare / Foreman

Johan Grönroos

+358 18 531 471

+358 400 721 875

johan.gronroos@hamnen.ax

 

Hamnskyddschef / Port Facility Security Officer

Johan Mansnerus

+358 457 5392 017

johan.mansnerus@hamnen.ax

 

VD / CEO

Leif Ahlqvist

+358 18 531 480

+358 457 3135 480

leif.ahlqvist@hamnen.ax

 

Ekonomiadministratör / Finance Administrator

Linda Weckman

+358 18 531 472

linda.weckman@hamnen.ax

 

Styrelsen för Mariehamns hamn Ab / Board of Directors

Kontaktuppgifter till styrelsemedlemmarna hittar du genom att klicka på länken Styrelsen.

Faktureringsadress / Invoicing address

Mariehamns hamn Ab, Hamnkontoret, Hamnplan, AX-22100 MARIEHAMN

Faktura via e-post: Faktura351@foretagsbyran.ax

Länkar / Links