Om bolaget

Ägare

Bolaget Mariehamns hamn Ab bildades den 16 september 2014 och ägs i sin helhet av Mariehamns stad. Den 1.1.2015 tog bolaget över stadens hamnverksamhet. Ägaren utformar ägardirektiv och tillsätter styrelsen.

Affärsidé

Mariehamns hamn Ab skall erbjuda sina kunder – direkta såväl som indirekta – en effektiv och rationell passagerar-, gods- och terminalhantering.