Blanketter och e-formulär

Assistans för rullstolspassagerare (webbformulär)

 

Hamndeklaration (pdf-fil)

Fyll i på skärmen och sänd via e-post till hamnbetjaning@hamnen.ax

 

Hamndeklaration Port declaration (webbformulär)

 

Anmälan om avfall (pdf-fil)

Fyll i på skärmen och sänd via e-post till hamnbetjaning@hamnen.ax

 

Ansökan om passertillstånd (pdf-fil)

Fyll i på skärmen och sänd via e-post till isps@hamnen.ax

Tillträde till skyddsområde

Tillträde till hamnens skyddsområde beviljas den som har saklig orsak därtill. Nyckelbrickan, “tagen”, är personlig, giltig i maximalt ett år och används för att öppna grindar och dörrar i hamnen. Ny ansökan eller förnyande av “tag” sker med passertillståndsblanketten som sänds in via e-post. Nya “tagar” hämtas från hamnkontoret. Handläggningstiden kan vara upp till en vecka. Vänligen läs och följ reglerna på blanketten. Ha alltid legitimation tillgänglig. För övriga frågor kontakta hamnskyddschefen johan.mansnerus@hamnen.ax .