Småbåtshamnar

Du kan hyra båtplats i någon av följande småbåtshamnar: Fahlers, Lervik, Nabben, Notudden, Skärgårdshamnen och Socishamnen. Sammanlagt finns det närmare 680 båtplatser som bolaget hyr ut. Kartor över småbåtsplatser hittar du här.

Bosatta i Mariehamn har förtur till platserna, men efter den 1 maj varje år kan alla övriga intresserade också hyra båtplats.

Om du vill hyra en båtplats är du välkommen att kontakta bolagets ekonomiadministratör +358 18 531 472 (ti-fr kl. 9-15)

Ordningsregler för småbåtshamnar hittar du i hamnordningen.

Vid uthyrning av småbåtsplatser följer vi allmänna avtalsvillkor för Mariehamns hamn Ab.

För tillfälliga båtplatser i Mariehamn hänvisar vi till Mariehamns två gästhamnar: ÅSS (Åländska segelsällskapet) i Västra hamnen och MSF (Mariehamns seglarförening) i Östra hamnen. Den sistnämnda är Ålands största gästhamn med cirka 300 båtplatser.

 

Anmärkningar, frågor, funderingar, rapportera problem?

Vänligen kontakta hamnbetjäningen, tel +358 (0)400 789 556.

 

OBS!

Medan bygget av torrdockan för Pommern pågår är Pommernhamnen stängd. De som hyrde båtplats vid Pommernhamnen erbjöds plats vid Notuddens småbåtshamn. Brev om detta har skickats per post till de berörda hyrestagarna.